Czcijmy śpiewem uroczystym dzień, gdy święty Józef wchodzi

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Czcijmy śpiewem uroczystym dzień, gdy święty Józef wchodzi do Królestwa niebieskiego, wzbogacony zasługami.

2. Uzdrowiony przez Maryję jeszcze jako mały chłopiec, chce okazać wdzięczność Bogu, całe życie Mu poświęcić.

3. We wspólnocie prostych braci wkłada habit Franciszkowy; Za Chrystusem chce podążać, Jego śladem iść wytrwale.

4. Przed Najświętszym Sakramentem kontempluje miłość Boga, a niezwykłej łaski cudem, ponad ziemię się unosi.

5. Bogu Ojcu, który stwarza, Chrystusowi, Zbawcy świata, i Duchowi pocieszenia niechaj chwała brzmi na wieki.