O święty Stanisławie, młodzieży Patronie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  O święty Stanisławie, młodzieży Patronie Tyś lilią jest piękności, w niebieskiej koronie.

Ref. O przyczyń się za nami! Podaj dłoń pomocy, wiedź nas drogą ku światłu zbaw od grzechu mocy.

2.  O święty Stanisławie, bądź dla nas przykładem, przejść pozwól nam przez życie, za Twym świętym śladem.

3.  O święty Stanisławie, Twej naucz nas wiary, czystości nas nauczaj, miłości bez miary.

4.  O święty Stanisławie, w ostatniej godzinie, niech siła Twojej duszy do naszych dusz spłynie.