Biegniesz młodzieńcze z pośpiechem

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Biegniesz młodzieńcze z pośpiechem w radosnym świetle poranka, aby dokończyć swą drogę przed tronem Bogarodzicy.

2. Ona to bowiem Cię wiodła przez wszystkie życia gościńce, abyś otrzymał od Pana rycerski pas Jego służby.

3. Obudź w swych braciach pragnienie zwycięskiej walki o dobro; Czystego serca żołnierze niech oglądają Chrystusa.

4. Bądź przyjacielem dla młodych i wskaż im wartość ofiary; Wolność prawdziwą osiągną miłując Boga i ludzi.

5. Bóg jeden w Trójcy wszechmocny niech przyjmie hołd uwielbienia, dzięki Mu złóżmy pokorne za Stanisława świętego.