Witaj, Krzyżu święty, witaj chlubo ziemi

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Witaj Krzyżu święty, witaj chlubo ziemi, nadziejo jedyna, która dajesz radość. Znaku odkupienia i ratunku w trwodze, na tobie zawisło życie wszystkich ludzi.

2. Drzewem pokonani, Drzewem wyzwoleni, wielbimy Cię dzisiaj, Drzewo życiodajne; Drzewo godne sławy, wielki skarbie świata, śpiewamy Ci hymny pełne dziękczynienia.

3. Bogu Ojcu chwała w Krzyżu Jego Syna, Duchowi Miłości wspólne uwielbienie; Triumfalne Drzewo niech obdarzy ludzi pokojem wieczności, łaską i weselem.