Łodzi z koralu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Łodzi z koralu, serc Przewodniczko ponad głębiną, Kładko cedrowa w nas przerzucona, przenieś mą miłość.

2. Granico prosta którą Bóg serca nasze przemierzył. Włącz ziemie żyzne do ciała mego, copustce leży.

3. Dwunasto dźwięczna Cytaro, której struny są z nieba, dźwięk mowy ludzkiej dla ucha mego przywróć od nowa.

4. Łask Błyskawico, rozwiąż mi oczy, bym w nich obudził; Matkę i ojca, siostry i braci i wszystkich ludzi.

5. O, wstąp w me grzechy, jak w miasta judzkie, Swoim imieniem: Mario z Libanu! Mario z Egiptu! Mario z Betlejem.

6. Jak krzak skarlały, jałowiec ciemny, jest moja wiara. Pozwól jej rosnąć, Panno wysoka, ku niebu dalej!

7. Niech w Ciebie wejdzie, za Tobą idzie, przed Tobą pada, Różo otwarta, lipca pogodo, Psalmie Dawida.