Wszystkie narody opiewają ciebie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Wszystkie narody opiewają ciebie  i miasta szczerze sławią cię hymnami,  chłopcy swym śpiewem ciebie wychwalają,  o, Mikołaju, o, Mikołaju.

2.  Czczą ciebie ślepi, niemi głoszą ciebie,  że ich od złego wszystkich wybawiłeś,  także i chromi za możność chodzenia  śpiewem dziękują, śpiewem dziękują.

3.  Opowiadają o twych  wielkich darach  uratowani z morskiej nawałnicy,  i te tysiące których  z różnych chorób  wyprowadziłeś, wyprowadziłeś.

4.  Twojej dobroci pomoc wysławiają  ludzie wyrwani z szatańskiej niewoli,  ci, którym dałeś na powrót się cieszyć  światłem żywota, światłem żywota..

5.  O święty, gwiazdo świecąca na niebie,  rozpędź  dusz naszych głębokie ciemności,  i twoim światłem roztop zastarzałe  lody serc naszych, lody serc naszych.

6.  Niechaj zbawieni wysławiają zgodnie  Boga Jednego w Trójcy Przenajświętszej,  a my Go prośmy, aby nam łaskawie  winy darował, winy darował.