Odejdźcie od nas, smutki i boleści

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Odejdźcie od nas, smutki i boleści,  idźcie precz z serca, chmury niepokoju;  niech rozpogodzi gwiazda Mikołaja  ciemności ducha.

2.  Broń odebrawszy pokonanym wrogom,  przezwyciężywszy zgubny świat i ciało,  wiedzie związane mocą swej prawicy  wrogów gromady.

3.  Jego zwycięską ręką nawrócone,  wracają tłumy, pieśń śpiewając  wdzięczną;  gwiazd tysiącami ustrojone niebo  echem rozbrzmiewa.

4.  Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie  Temu, co mieszka ponad szczytem niebios,  rządzi wszechświatem, siebie zaś objawia  w Najświętszej Trójcy.