Najwyższą chwałą wszyscy wysławiajmy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Najwyższą chwałą wszyscy wysławiajmy,  pamiętne dary wieczystego Króla,  radosnym sercem wielkie jego czyny  głośmy pieśniami.

2.  On to nam zesłał gwiazdę promienistą  z wysokich niebios, przewodnika wiary;  ojca, którego światu urodziła  święta Monika.

3.  Teraz zaś Ciebie dał nam, Mikołaju,  jako godnego ucznia Augustyna,  któryś się zrodził z tak szlachetnej trzody,  po wielu wiekach.

4.  Jego niezwykłych i potężnych czynów  nikt nie potrafi wiernie opowiedzieć;  nikt też nie zdoła godnie go wysławiać,  cześć jego głosić.

5.  Ciebie z radością wita raj niebieski,  będąc bogatym w tak wielkie zasługi,  ty triumfujesz w sławie nad gwiazdami,  jako zwycięzca.

6.  Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie  Temu, co mieszka ponad szczytem niebios,  rządzi wszechświatem, siebie zaś objawia  w Najświętszej Trójcy.