Dzisiaj sławimy Cię Piotrze, bez skazy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Dzisiaj sławimy pasterza Józefa, mądrego ojca, mężnego wyznawcę, który już posiadł wesele i szczęście w królestwie Bożym.

2. Stał się on mistrzem dla ludu wiernego, przez własne życie i przykład świętości; Czysty i prawy, we wszystkim się starał podobać Panu.

3. Teraz więc prośmy, by Jego modlitwa, obmyła z winy skruszonych grzeszników; On zaś niech wiedzie wyznawców Jezusa, ku szczytom nieba.

4. Bogu samemu niech będzie na wieki, Najwyższa chwała i cześć nieskończona, On bowiem rządzi przez swoje wyroki, losami świata.