Przez Ciebie, Bogarodzico

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Przez Ciebie, Bogarodzico i chwało całej ludzkości, wyrwani z grzechu niewoli,  jesteśmy światła synami.

2.  Maryjo, Córo królewska, zrodzona z do mu Dawida, Twych  przodków godność  przewyższył  Twój Syn, królewski Potomek.

3.  Oderwij nas od dawnego korzenia, zaszczep na nowym, by ród człowieczy się zmienił  w kapłański lud co króluje.

4.  Niech Twoja, Pani, modlitwa rozerwie grzechów kajdany i nas, Twe cnoty sławiących,  wprowadzi w niebios podwoje.

5.  Wielbimy z Tobą,  Dziewico, naszego Stwórcę i Boga, gdyż Ciebie skarbem uczynił  wszelkiego dobra i łaski.