Pobłogosław nam, Melchiorze

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Pobłogosław nam Melchiorze,  dzień radosny twego święta, w którym krew przelałeś mężnie, by otrzymać wieniec chwały.

2.  Dzień zwycięstwa nad ciemnością  i nad katem i sędziami, dzień  spotkania  z twoim Panem, który niebo ci otworzył.

3.  O niezłomny świadku prawdy,  przyrównany do aniołów, pośród nich jaśniejesz w szacie, którą własną krwią  spłukałeś.

4.  Kiedy stoisz przed Chrystusem,  chciej za nami orędować; niech od grzechów  uwolnieni dostąpimy miłosierdzia.

5.  Bogu w Trójcy Jedynemu  cześć, majestat i podzięka, za to, że wywyższył ciebie i obdarzył wieczną chwałą.