Wielki Ojcze Augustynie, przyjmij nasze błagania

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Wielki Ojcze Augustynie, przyjmij nasze błagania, niechaj Twoje wielkie Imię, ku Bogu nas nakłania. Prowadź nas, dzieci Twe, ku zbawieniu za sobą, nasz Pasterzu, Biskupie i Kościoła ozdobo.

2. Przez nauk Twoich tak wiele, prawdy Bożej obrono, przybyło wiernych w Kościele, mądrych ludzi w około. Ubóstwa, pokory, najpiękniejszy nasz wzorze, Tyś nas poznać nauczył, które pismo jest Boże.

3. Tyś napisał dla zakonów święte drogi i prawa, a kto w nich wytrwa do zgonu, tym swe serce napawa. Ten za Twą opieką pewnie trafi do nieba, do ojczyzny swej wiecznej, gdzie już cierpieć nie trzeba.

4. Królu mocarstw, Twej opieki niechaj błaga świat cały, i niech pragną wszystkie wieki Twojej świętej czci, chwały. Z Twej łaski, dobroci, jesteśmy zapisani do ojczyzny niebieskiej, gdzie się cieszą wybrani.