Uczcijmy hymnem Monikę

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Uczcijmy hymnem Monikę Twą, Panie, która swą cnotą w pełni dorównała mądrej niewieście, wielce wysławianej na kartach Pisma.

2.  Przez żywą wiarę, miłość i nadzieję była poddana woli swego Boga. Czyniąc zaś dobro stała się pomocą dla wielu ludzi.

3.  Niech Jej zasługi wzruszą Ciebie, Jezu, przebacz nam grzechy, okaż miłosierdzie. Byśmy Cię mogli wielbić czystym sercem przez całe życie.

4.  Niech będzie chwała teraz i na wieki Ojcu i Tobie, Zbawicielu świata, z Duchem Najświętszym, który swoim tchnieniem ożywia wszystko.