O dobry Jezu, Ty chcesz, aby ludzie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  O dobry Jezu, Ty chcesz, aby ludzie własnością Ojca stali się na wieki, a Duch Najświętszy różnymi drogami wiedzie ku Niemu.

2.  Zrodzonych z Boga przez krew Twoją świętą umacniasz łaską i nowym natchnieniem, a dar miłości rozbudza w nich ziarno życia dla Ciebie.

3.  Ty sam ich wzywasz, a oni z radością rzucając wszystko, zdążają za Tobą, na ścieżce krzyża szukając wytrwale Ojca samego.

4.  Ich mężne serce przylgnęło do Ciebie i doskonale spełnili Twą wolę, a Ty im dałeś za wierność niezłomną wieczna nagrodę.

5.  Wielbimy Ciebie, o Chryste, nasz Panie, i Twego Ojca i Ducha Świętego, bo za niewiele, co składa Ci człowiek płacisz stokrotnie.