O Władco królów

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  O Władco królów, wszechpotężny Boże, mocarstwa świata od Ciebie zależą; W tym dniu radosnym przyjmij nasze hołdy jak woń kadzielnic.

2.  Króla świętego czcimy dziś Ludwika, co choć tak młodo  objął panowanie, już się nauczył  ścieżek Króla królów pod okiem matki.

3.  W jej szkole poznał, jak prowadzić życie, by wiernie służyć u Chrystusa Króla, więc ziemski diadem chylił do stóp Jego w hołdzie głębokim.

4.  Dla niego miłość wciąż najwyższym prawem, w jej duchu rządził  swymi poddanymi; Stróż najczujniejszy  sprawiedliwych ustaw, chluba Kościoła.