Nieogarniony w darach

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Nieogarniony w darach twoich Boże, co gardzisz dumą a sprzyjasz pokorze: Twej łaski dzieło, Józef świata cudem, którego w tobie dziś wielbimy z ludem.

2.  Wyrzuć z serc naszych tę to niemoc lichą, co się w pokorę zmienia, będąc pychą: Niech nas nie miesza ta burzliwa fala, co serce psuje a rozum obala.

3.  Józef potrafił świat pogodzić z niebem, solą mądrości, już dzieląc się chlebem: Przez nie nienawiść i błędy poznosił, miłość praw twoich i naukę głosił.

4.  Niech Twą opieką z ciemnoty ruszeni, w sercu się naszym miłość rozkorzeni. A umysł w piękne odziany ozdoby, poważa cnotę i kocha osoby.