O, Bartłomieju w niebiosach

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. O Bartłomieju, w niebiosach, jaśniejesz wśród Apostołów; Natanaelem tyś zwany, o, przyjmij nasze modlitwy.

2. Na ciebie z wielką miłością skierował Jezus swe oczy, bo widział w tobie człowieka o sercu szczerym i czystym.

3. Głoszony słowem proroków, przez długie wieki wzywany, objawił Mesjasz się tobie, a tyś Go przyjął z radością.

4. Pomiędzy Panem a tobą zawarte ścisłe przymierze: Po trudach drogi krzyżowej o trzymasz w niebie nagrodę.

5. Chrystusa, Władcy wszechświata, Apostoł oraz przyjaciel; Dla Mistrza żyjesz, a ludzi przez Mistrza życie umacniasz.

6. Niech Bóg, którego wielbimy, przez twoje wielkie zasługi, wprowadzi nas do ojczyzny i wiecznym szczęściem obdarzy.