Win ciężarem przytłoczeni

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Win ciężarem przytłoczeni uciekamy się do Ciebie, o Królowo miłosierna, prosząc, byś nas wysłuchała.

2. Bramo życia wieczystego, przyjdź z pomocą swoim sługom; Ty przywracasz nam nadzieję, grzechem Ewy utraconą.

3. Tyś Królową, Matką Króla, uproś przeto dla nas łaskę, daj sposobny czas pokuty i ulituj się nad nami.

4. Kiedy modlisz się, Najświętsza, z Tobą modlą się niebianie; niech, Królowo, Twoje prośby wzruszą serce Wszechmocnego.

5. Matko, która możesz wszystko, spełnij dziś błagania wiernych, a po ziemskim bytowaniu daj nam błogi pokój nieba.

6. Chwała Ojcu i Synowi z Duchem Świętym pocieszenia; Cześć niech będzie Najwyższemu za Maryi królowanie.