O Królowo i Dziewico

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. O Królowo i Dziewico, wzbogacona łaską Pana, jesteś wyższa i piękniejsza od wszystkiego co istnieje.

2. Niezrównane dzieło Boga, jasno świecisz nad innymi, jesteś bowiem przeznaczona, aby zrodzić swego Stwórcę.

3. Z wysokości krzyża Chrystus, Król w purpurze krwi najdroższej, Ciebie ustanowił Matką wszystkich odkupionych ludzi.

4. Przyjmij dziś, Królowo świata, to pokorne uwielbienie i dopomóż sławić Boga, który łaską Cię przyodział.