Jakże wspaniałą światłością jaśniejesz

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Jakże wspaniałą światłością jaśniejesz, Córo królewska ze szczepu Dawida. Święta Maryjo, wysoko się wznosisz, Ponad aniołów i błogosławionych.

2. Matko przeczysta i nigdy nietknięta, Tyś w swoim sercu i łonie dziewiczym, Przygotowałaś mieszkanie dla Boga, Który się z Ciebie narodził człowiekiem.

3. Usłysz wołanie proszących o pomoc, Zniszcz pęta grzechu i obdarz radością. Ty, która jesteś poranną jutrzenką, Rozprosz cień nocy i ukaż nam Syna.

4. Uproś Chrystusa, którego wysławia Wszystko, co żyje, zginając kolano. Aby nam pomógł ciemności porzucić, Dając swe światło i pełnię wesela.

5. Udziel nam tego, prosimy Cię, Boże, Ojcze i Synu, i Duchu Najświętszy. Ty, który czuwasz nad całym wszechświatem, Rządząc nim z mocą i wielką mądrością.