Wielki obrońco Kościoła rzymskiego

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Wielki obrońco Kościoła rzymskiego, drogi klejnocie państwa francuskiego. Święty Bernardzie, Jezusa kochanie, wszech odszczepieńców strazsliwe lękanie.

2.  Bogurodzice mlekiem napojonym zostawszy, jezdeś grzesznikom strapionym słodką pociechą. Ich serca krępujesz, słodką nauką ich z Bogiem związujesz.

3.  Wesołe niebo wielce się raduje, gdy Bernard Kościół swą radą piastuje; Do nóg Piotrowych królestwa przywodzi, a błędnych stawia w apostolskiej łodzi.

4.  Żałosne piekło nader lamentuje, gdy w sobie grzesznych wielu nie znajduje. Których do nieba Bernard przysposobił swoim zakonem, a świat przyozdobił.

5.  Wszyscy grzesznicy, nędznicy, strapieni, miejcie Bernarda w każdej złej swej toni Patronem, jego a zasług doznacie przed Bogiem, wszystko że mogą uznacie.