Wzięta do nieba najłaskawsza Pani

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Wzięta do nieba najłaskawsza Pani, więc idźmy  za Nią z ufnością poddani, byś za nas  wiecznie Boga przebłagała, łaskę zjednała, łaskę zjednała.

2.  Kładzie koronę na głowę Maryi Trójca Naj świętsza z najczystszych lilii, zdobi Ją  również łask Boskich rozliczność, Niebieska  śliczność, Niebieska śliczność.

3.  Wszyscy się święci na ten widok nowy, skłaniają  do stóp najświętszej Królowej, padają  na twarz, serdecznie wzdychają Panią uznają, Panią uznają.

4.  My nasze czoła do ziemi schylamy, do Ciebie,  Matko Najświętsza wołamy: Miej nas w o piece o Panienko święta dziś w niebo  wzięta, dziś w niebo wzięta.