Witaj o Matko, czysta i troskliwa

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Witaj, o Matko, czysta i łaskawa, między chórami dziewic nieskalanych. Ty, która niesiesz cenę odkupienia światu całemu.

2. Jakże szczęśliwą, jakże pełną łaski jesteś nazwana, Matko wielkiej mocy; Tylko Ty sama pokój i zbawienie dałaś wygnańcom.

3. Wiele cierpienia zniosłaś dla Jezusa, chętnie przyjęłaś dzień odejścia z ziemi; Teraz królujesz razem z Twoim Synem ponad gwiazdami.

4. Spójrz, więc o Pani, z nieba wysokiego: Świat nas porywa groźną nawałnicą; Przybądź z pomocą, ukaż port bezpieczny, prowadź do brzegu!

5. Trójcy Najświętszej cześć i uwielbienie, hołd i podzięka za opiekę Matki, która w tym miejscu darzy swoje dzieci dobrem wszelakim.