Zwiastunie łaski niebiańskiej

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Zwiastunie łaski niebiańskiej,  samo twe imię poucza, że poświęcony zostałeś na służbę Panu wiecznemu.

2.  Twoim jedynym bogactwem  Serce, co świat obejmuje; stałeś się wielkim obrońcą prawdziwej wiary Kościoła.

3.  Mądry, łagodny i czysty,  ogniem miłości płonący, w szranki wstąpiłeś, by prawdę nienaruszoną zachować.

4.  Jak wichru podmuch gwałtowny  ciemności błędu  rozpraszasz i sprawiasz, ze  Kościół odtąd pewniejszym krokiem podąża.

5.  Pomóż i nam, twoim synom,  mieć udział w twej gorliwości, by nasza wiara i miłość wiodły nas prosto do nieba.

6.  Daj byśmy mężnie przebyli  trudy ziemskiego żywota, i z tobą, w niebie na wieki ku chwale Boga śpiewali.