O Boski Mistrzu, kiedy dziś sławimu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. O Boski Mistrzu, kiedy dziś sławimy Edmunda sługę, któregoś uświęcił. Niech nasze serca całe się otworzą na Twoje słowa.

2. "Niech przyjdzie do Mnie ten, kto utrudzony i przytłoczony codziennym ciężarem. Bo tylko we Mnie znajdzie pokrzepienie na dalszą drogę.

3. Niech krzyż swój weźmie i podąża za Mną po wąskiej ścieżce ofiarnej miłości. A moje jarzmo słodkie jest i lekkie dla wiernych Ojcu".

4. Szczęśliwy człowiek, który to zrozumiał i wszystko oddał, by posiąść zbawienie. A jego życie było hymnem chwały dla Najwyższego.

5. Wielbimy Ciebie, pełen majestatu Wcielony Boże i Bracie nas wszystkich, i Twego Ojca z Duchem, który mieszka w pokornych duszach.