Światło ze Światła zrodzone

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Światło ze Światła zrodzone  i Zbawco całej ludzkości,  Jezu, wysłuchaj łaskawie  modlitwy naszej i pieśni.

2.  Z twarzą jaśniejszą od słońca  i w szatach bielszych od śniegu,  jako Stworzyciel się jawisz  na górze świadkom wybranym.

3.  Dawnym prorokom i uczniom  Nowego z nami Przymierza,  dajesz oglądać swe Bóstwo,  by z wiarą Ciebie wyznali.

4.  Głos Ojca z nieba dochodzi  i Synem Ciebie nazywa,  my zaś pokornie wieścimy,  że jesteś Królem wszechświata.

5.  Niegdyś z miłości dla grzesznych  przyjąłeś ciało człowiecze;  teraz nas uczyń członkami  Twojego Ciała świętego.

6.  Bądź uwielbiony na zawsze,  o Boży Synu najmilszy;  Ojciec i Duch Cię objawia  w jasności chwały przedwiecznej.