Syn Twój, Maryjo, chce spełnić każdą prośbę Twą

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Syn Twój, Maryjo chce spełnić każdą prośbę Twą za nami. Wspomóż dziś tych, co Cię sławią jako Królową Aniołów.

2. Broń wszystkich Tobie oddanych, od przywiązania do złego, aby przejęci bojaźnią nie śmieli Boga obrażać.

3. Niech Porcjunkuli kościółek, zwany kolebką Zakonu, będzie dla synów Franciszka znakiem braterskiej wspólnoty.

4. Uproś im łaskę wierności ślubom podjętych dla Boga. Niechaj kochają ubogich, niosąc im pokój i dobro.

5. Wszystkim, co w serca pokorze pragną dziś kar odpuszczenia, daj zakosztować miłości, którą sam Chrystus obdarza.

6. Chwała niech będzie Ci Jezu, z Matki Dziewicy zrodzony, wraz z Bogiem Ojcem i Duchem teraz i zawsze, na wieki.