Gdy ktoś bezpiecznie i prosto ku gwiezdnym pragnie iść progom

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Gdy ktoś bezpiecznie i prosto  ku gwiezdnym pragnie iść progom,  niech czyta, coś ty, Alfonsie,  prawicą swoją napisał.

2.  Pełne niebieskiej słodyczy  dzieła Twe sercom trwożliwym,  wracają pokój, a świętych  w miłość prowadzą płomienną.

3.  Nikt tak jak Ty, nie malował  bolesnych ran Chrystusowych  i nikt wymowniej od Ciebie  nie sławił świętej Dziewicy.

4.  Podejdźcie wszyscy! Tu pokarm,  każdy odnajdzie dla siebie,  a ten, co uczty skosztuje  odejdzie syty i lepszy.

5.  Rozkwitła czystość przez Niego,  obyczaj dobry się zrodził,  w trudnej dla świata godzinie  w Nim dał Zbawiciel ratunek.

6.  Niech Ojcu będzie wraz z Synem  i z Duchem Pocieszycielem,  ta, która była od wieków  i w przyszły wiek pójdzie: chwała.