Ignacy święty, od ognia nazwany

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Ignacy święty od ognia nazwany, gdyż ogień po to na ziemię zesłany: Żebyś do Boskiej chwały lud kierował, Kościół Chrystusa nauką budował.

2.  Ciebie cudownie święty Piotr uzdrowił, by w Tobie świętą żarliwość odnowił. Na pozyskanie dusz przez Twoje syny, któreś rozsyłał w dalekie krainy.

3.  Apostolskimi pracami znużony, zasnąwszy w Panu, chwałąś ozdobiony; Racz się przyczynić do Boga za nami, by nas wzbogacił Swoimi łaskami.

4.  Naczynie Imię Jezusa noszące, uproś nam serce takim gorejące ogniem niebieskim, jakim Twe pałało, kiedy się całe w Bogu zatapiało.