Szczęśliwyś Janie, któryś poznał Pana

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Szczęśliwyś Janie, któryś poznał Pana  i Jego wielkość pełną majestatu;  zgłębiając myślą tajemnice Boże  znalazłeś prawdę.

2.  Roztropny, szczery, zawsze sprawiedliwy,  pokornie służył dziełu odkupienia,  bo swoją mądrość czerpał z czystych źródeł  Mądrości wiecznej.

3.  Przez jego wiedzę Bóg oświecał Kościół  i strzegł od błędu wśród ciemności świata,  a on tłumaczył z mocą niezrównaną  natchnione księgi.

4.  Jak niegdyś uczył słowem i przykładem,  niech teraz czuwa nad owczarnią Pańską,  niech ją prowadzi na pastwiska życia  w królestwie światła.

5.  Dziękujmy Bogu w Trójcy Jedynemu,  za jasny płomień wiary i miłości,  za drogę łaski, którą nam objawia  przez świętych mistrzów.