Ciebie, Jakubie, sławimy śpiewając Tobie z radością

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Ciebie Jakubie sławimy, śpiewając Tobie z radością, Ciebie, rybaku, którego pociągnął Chrystus ku szczytom.

2.  Jego wezwaniem przejęty, porzucasz ojca i sieci; Imię i słowo Mesjasza rozgłaszasz wszędzie z zapałem.

3.  Świadkiem się stałeś tajemnic zdziałanych Bożą prawicą; Chwały zjawionej na górze, w Ogrojcu cierpień konania.

4.  Jesteś gotowy na mękę, gdy o kielichu jej słyszysz; Ty pierwszy wśród Apostołów za miłość Pana umierasz.

5.  Wierny wyznawco Chrystusa i siewco prawdy zbawienia, wiarą rozjaśnij umysły, a serca ogrzej nadzieją.

6.  Pomóż nam dążyć gorliwie po drodze Mistrza przykazań. Abyśmy wielbić Go mogli hymnami chwały na wieki.