Wzywajmy dzisiaj Eliasza

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Wzywajmy dzisiaj Eliasza, Proroka Boga żywego. Wspomnienie Jego wielkości niechaj rozpali w nas ducha.

2.  Eliasz wystąpił do walki o chwałę Pana Zastępów, przemógł kapłanów Baala i niecnych zgładzić rozkazał.

3.  Jego modlitwa przywiodła na żertwę ogień z niebiosów, tamci zaś raniąc się, z krzykiem daremnie bożki wzywali.

4.  Gdy uszedł w miejsce pustynne przed gniewem grzesznej Jezabel, pełnego lęku i trwogi anioł nawiedził i wzmocnił.

5.  Chlebem Go sycąc i wodą, Boże mu dał rozkazanie, by mocą tego pokarmu wyruszył na szczyt Horebu.

6.  Po tym niebiańskim posiłku Eliasz czterdzieści dni pościł. Taką moc bowiem ma uczta, którą nam Ojciec zastawia.

7.  Niech Tobie będzie cześć, chwała, Boże nasz w Trójcy Jedyny, Daj nam z Eliaszem oglądać Twoje oblicze na wieki.