Niech słyszą zachód i wschód słońca

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Niech słyszą zachód i wschód słońca, niebo, ziemia i morze pochwały dla Ciebie, Ojcze Karmelu, kolumno i chwało Twego narodu.

2. Boży Proroku, mężu kontemplacji, duchem potężny, bogaty w zasługi. Ciebie Bóg wybrał, umocnił i wsławił przez Twoje cuda.

3. Zastęp aniołów spiesznie Ciebie uniósł, w wielkim triumfie na wozie ognistym. Wśród światła zorzy, w skłębionym płomieniu wszedłeś do nieba.

4. Ty wraz z Mojżeszem byłeś wiernym świadkiem Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, na górze Tabor jaśniejącej blaskiem i chwałą Boga.

5. Prosimy Ciebie, dzieci z grot Karmelu, chroń swe dziedzictwo, wspieraj Twą prawicą, nas, którzy dzisiaj wysławiamy Ciebie Ojcze łaskawy!

6. Niech będzie chwała, moc i dziękczynienie wiecznemu Ojcu wraz z Synem zrodzonym i Duchem Świętym równym w majestacie, teraz i zawsze.