Ty, co jaśniejesz w niebie blaskiem chwały

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Ty, co jaśniejesz w niebie blaskiem chwały, Panno Przeczysta, ozdobo Karmelu. O Matko nasza, łaskawie przyjm pieśni, pełne miłości, pełne miłości.

2. Skarbnico Boża, Pośredniczko szczodra, Tyś wciąż gotowa obdarzać łaskami szczep co się zrodził w tajemniczych grotach Góry Karmelu, Góry Karmelu.

3. Usłysz modlitwy, które zanosimy, i bądź nam Gwiazdą Przewodnią Dziewico. Oświecaj drogę, ucz nas, jak bezpiecznie podążać w niebo, podążać w niebo.

4. Króluj nam Matko, na Górze Karmelu, rosę ożywczą zsyłaj na jej kwiaty. By w Twym ogrodzie rozkwitały bujnie, zdobiąc Twój ołtarz, zdobiąc Twój ołtarz.

5. Matczynym sercem ogarniając dzieci, zechciej prosimy, wzmocnić nas Maryjo. Byśmy wraz z Tobą sycili się darem światła wiecznego, światła wiecznego.

6. Niech będzie chwała Bogu w Trójcy Świętej, który Cię zwieńczył królewską koroną, i ustanowił dla nas, o Dziewico, Matką Karmelu, Matką Karmelu.