Tyś Karmelu winnica kwiecista

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Tyś Karmelu Winnica kwiecista, blasku nieba, Dziewico Przeczysta, Tyś jedyna, Tyś jedyna.

2.  Matko cicha, o Matko dziewicza, Karmelowi ukaż swe oblicze, Gwiazdo morza, Gwiazdo morza.

3.  Tyś zrodziła z korzenia Jessego Kwiat ludzkości pozwól więc nam z Tobą żyć na wieki, żyć na wieki.

4.  Ty wśród cierni w lilii kwiat wyrastasz, osłoń serca, niech ich świat nie zbruka, bo są słabe, bo są słabe.

5.  Boska Zbrojo, gdy srogi bój grozi, broń szkaplerzem i stój Matko przy nas; Zwyciężymy, zwyciężymy.

6.  Gdy wątpimy, Matko chciej umocnić, gdy cierpimy, wlej nam siłę w serca, O Maryjo, o Maryjo.

7.  Matko słodka, o Pani Karmelu, tchnij w nas radość wiecznego wesela, w którym żyjesz, w którym żyjesz.

8.  Kluczu, Bramo niebieskich podwoi, otwórz nam je i wprowadź na wieki, gdzie królujesz, gdzie królujesz.