Ciebie, Chryste

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Ciebie, Chryste, wobec świata wyznał ten Jan Gwalbert święty. Co monastycznego życia stromą ścieżkę obrał sobie.

2. Dom porzucił i rodzinę, i oddalił się od świata, by przebywać myślą w niebie i jedynie szukać Boga.

3. Na modlitwie dniem i nocą wielbił Boga z aniołami; Męczenników naśladował niosąc życia krzyż, wytrwale.

4. I tak stał się jasnym wzorem i pasterzem dobrych uczniów, którym pragnął raczej służyć niż wynosić się nad nimi.

5. Wreszcie na wezwanie Twoje do królestwa wniósł pokoju plon obfity swego życia na pokoju wzrosłej glebie.

6. Tobie Chryste, cześć i chwała, Tobie, Ojcze, Duchu Święty który tak nagradzasz hojnie tych, co z wiarą Cię szukają.