Ciebie, Chryste, wobec świata

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Ciebie, Chryste, wobec świata wyznał Brunon, ten Twój święty, co monastycznego życia stromą ścieżkę obrał sobie.

2. Dom porzucił i rodzinę, i oddalił się od świata, by przebywać myślą w niebie i jedynie szukać Boga.

3. Na modlitwie dniem i nocą wielbił Boga z aniołami; męczenników naśladował niosąc życia krzyż wytrwale.

4. Wreszcie na wezwanie Twoje, do królestwa wniósł pokoju, plon obfity swego życia, na miłości wzrosły glebie.

5. Tobie, Chryste, cześć i chwała, Tobie, Ojcze, Duchu Święty, który tak nagradzasz hojnie tych, co z wiarą Cię szukają.