Błogosławiony ubogi w duchu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Błogosławiony ubogi w duchu, bo już posiada królestwo niebios; Błogosławiony co swymi łzami zasłużył sobie na pocieszenie.

2.  Błogosławiony pokorny człowiek, którego dusza szukała ciszy; Błogosławiony co walczył mężnie o sprawiedliwość, bo ją otrzymał.

3.  Błogosławiony służący braciom przez czułą dobroć i miłosierdzie; Błogosławiony czystego serca, albowiem teraz ogląda Boga.

4.  Błogosławiony szerzący pokój, bo synem Bożym nazwany został; Błogosławiony prześladowany za swoją wiarę i miłość Pana.

5.  Błogosławiony Twój uczeń Jezu, którego pamięć sławimy dzisiaj; Jego modlitwa niech nam pomoże wypełniać wolę naszego Ojca.

6.  Błogosławieństwo i cześć na wieki niech będzie Tobie i Ojcu z Duchem; Błogosławiona Najświętsza Trójca, przeczyste źródło doskonałości.