Tomaszu apostole

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Tomaszu Apostole, chwalebny sługo Pana, wysłuchaj nas łaskawie, gdy hymny Ci śpiewamy.

2. Jaśniejesz tą miłością, co kiedyś Cię natchnęła pragnieniem, by na mękę iść razem z Twoim Panem.

3. Z miłości też w udręce po zmartwychwstaniu Pana szukałeś upewnienia, pragnąłeś z Nim spotkania.

4. O jaką czułeś radość, gdy On przed Tobą stanął! Jak serce Ci pałało, gdyś swą wyznawał wiarę!

5. Nam, którzy nie widzimy, pomagaj wzrastać w wierze i kochać tym goręcej i szukać tym usilniej.

6. Panu naszemu chwała, który na prośbę Twoją niech nam, żyjącym wiarą, na wieki da widzenie.