Witaj Gwiazdo morza, Wielka Matko Boga

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Witaj Gwiazdo morza, Wielka Matko Boga, Panno zawsze czysta, Bramo niebios błoga.

2. Ty, coś Gabriela słowem przywitana, utwierdź nas w pokoju, odmień Ewy miano.

3. Winnych wyzwól z więzów, ślepym przywróć blaski, oddal nasze nędze, uproś wszelkie łaski.

4. Okaż, żeś jest Matką, wzrusz modłami swymi Tego, co Twym Synem zechciał być na ziemi.

5. O Dziewico sławna i pokory wzorze, wyzwolonym z winy daj nam żyć w pokorze.

6. Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną, widzieć daj Jezusa, mieć z nim radość wieczną.

7. Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie, Obu z Duchem Świętym jedno uwielbienie.