Maryjo, która z miłością

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Maryjo, która z miłością słuchasz modlitwy człowieczej, pokornie Ciebie prosimy: Przybądź i z nami pozostań.

2. Od złej przygody zachowaj słabych tej ziemi pielgrzymów, napełnij życie pokojem, zanim zabłyśnie nam wieczność.

3. W godzinie śmierci o Pani, udziel nam swojej otuchy i Ty nas wprowadź do raju, byśmy tam Boga ujrzeli.

4. Wielbimy Ojca i Ducha z Synem, któregoś zrodziła, gdyż On Cię szatą ozdobił, pełnią świętości i łaski.