Janie Chrzcicielu

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Janie Chrzcicielu, większy od proroków, Tyś nam w Jezusie ukazał Mesjasza. Ciebie, coś ziemskich wyrzekł się uroków, sławi pieśń nasza, sławi pieśń nasza.

2. Jak niegdyś Panu gotowałeś drogi, tak nam wyprostuj kręte życia szlaki. Daj, gdy nas dotknie jakiś los złowrogi, nadziei znaki, nadziei znaki.