Słyniesz Alojzy

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Słyniesz Alojzy, między narodami, Bóg wsławia Twoje zasługi cudami. Bo od przypadków i nieszczęścia toni, Twoja skutecznie nas opieka broni.

2. Pókiś natury długu nie wypłacił, cnoty czystości nigdyś nie utracił. Trzymając zmysłów twych bramy zamknięte, złość się nie wkradła w serce Twoje święte.

3. Ciebie Rzym szkolnej młodzi na Patrona obrał, tyś dzielna od pokus obrona. Wszystkich nas od nich miej w szczególnej straży, niech żyjem w Bogu, bez ciężkiej obrazy.