Patronie miłosierdzia

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Patronie miłosierdzia, Albercie bracie nasz, Ty w chlebie swej miłości, w obliczu Boga trwasz. Bądź drogowskazem dla nas, bądź światłem naszych dni, byśmy za Twym przykładem, ku Bogu wiernie szli.

2. Składamy przez Twe dłonie, Bogu nasz czysty dar, cierpiących łzy wdzięczności i Twego serca żar. Niech na ołtarzu świętym cierpiących Pan i Król, przemieni w chleb zbawienia, najskrytszy, ludzki ból.

3. Bądź nadal przy nas blisko, do serca przytul nas, niech mamy przytulisko, jak Ty u Boga masz. Przez Krzyż Chrystusa Pana, odtwarzaj piękno dusz, by niosły pokój, dobro, w zamęt światowych burz.