Bracie Albercie

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Bracie Albercie, Ojcze najbiedniejszych, wzgardzonych smutnych, samotnych i grzesznych. Tyś Mękę Pana obraz "Ecce Homo" ujrzał w ich twarzach i przeżył na nowo.

2. Za miłość Boga w służbie człowiekowi, Chrystus Cię daje w darze Kościołowi. Święty Patronie z chlebem dobra w dłoni, niech Twa opieka świat przed złem obroni.

3. Bezdomnym uproś dom u swego Ojca, głodnym chleb życia co karmi do końca. A oddalonym od Boga w ciemności, wskaż światło Wiary, Nadziei, Miłości.

4. Broń w całym świecie najbardziej skrzywdzonych, ratuj najmniejszych, chroń nienarodzonych. Rodziny scalaj ogniwem wierności, młodzieży ukaż dar ludzkiej godności

5. Twoje świadectwo służby i oddania, w sercu Kościoła niech miłość odsłania. Ojca świętego wspieraj długie lata, by Ewangelią złączył ludzkość świata.

6. Ojczyźnie uproś dar bratniej jedności, zwycięstwo wiary, prawdy i wolności. Ucz nas miłować Boga i bliźniego, ucisz ból, skargę świata dzisiejszego.

7. Oddany Synu Jasnogórskiej Pani, przed Jej Obliczem wstawiaj się za nami. Aby pod krzyżem dziś z nami stanęła, znękany naród pod opiekę wzięła.