Przystoi nam dzisiaj

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Przystoi nam dzisiaj radosnym sercem oddać cześć słuszną Lutgardo Tobie. Która zwróciłaś się ku Chrystusowi, Jemu ufałaś.

2. Trudne usłyszałaś i twarde słowa, lecz bez wahania porzuciłaś wszystko. Bo zapragnęłaś dać takiemu Panu całe swe serce.

3. Ćwiczysz się gorliwie, w sprawiedliwości, posłusznie chowasz czystość i milczenie: W nich jest broń Twoja, w nich i Twoje siły do nowej walki.

4. Śpiewasz Bogu chwałę z głębi swego serca gdy się radośnie oddajesz modlitwie. Dary i łaski Jego otrzymujesz hojniej niż inni.

5. Swoją modlitwą i swoim przykładem też nas pociągnij byśmy tam dotarli, gdzie Ty na wieki śpiewasz chwałę Bogu w Trójcy Jednemu.