Witaj, święty Męczenniku

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Witaj święty Męczenniku, coś za wiarę życie dał, i wśród srogich mąk bez liku, przy Chrystusie wiernie stał. Pobłogosław Twoje dzieci, miej w opiece polski kraj, Prowadź w nowe tysiąclecie, przy Chrystusie wytrwać daj!

2. Dusz miłością ożywiony, Tyś im światło wiary niósł, by słów Bożych siew rzucony w sercach przyjął się i rósł. Spójrz i na nas, Twoje dzieci, gdy nas nęka życia trud, Niech nam światło wiary świeci, uproś nam wytrwania cud!