Święta Królowo

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Święta Królowo Jadwigo, tyś Polsce serce oddała, ciebie nasz lud umiłował, boś Ty mu matką się stała.

2. Święta Królowo Jadwigo, Twojej pomocy nam trzeba, do wielkich czynów nas dźwigaj, myśl naszą kieruj do nieba.

3. Dzisiaj gdy w niebie królujesz, w wiecznej radości i glorii, za nami wciąż orędujesz, ozdobo naszej historii!

4. Ty niegdyś wiary pochodnię niosłaś w dalekie rubieże, pomóż nam dzisiaj żyć godnie, Twój naród umacniaj w wierze.