Promienne światło napełnia przestworza

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1.  Promienne światło napełnia przestworza niebios i ziemię, a my sławimy modlitwą wspomnienie Jadwigi świętej.

2.  Odeszłaś od nas już dawno,  lecz słodka pamięć o Tobie na zawsze trwa w naszych  sercach i smutnym niesie pociechę.

3.  Bo w Tobie Bóg nam ukazał, jak dobry jest dla pokornych, jak może życia szarzyznę przemienić swoją miłością.

4.  Poznałaś smak wyrzeczenia  i łez przelanych samotnie, a z tego źródła ofiary poiłaś innych weselem,

5.  Roztropna, mądra i czysta, posiadłaś pełnię pokoju, a teraz stoisz przed Panem, by orędować za nami.

6.  Niech Bogu w Trójcy Jednemu  oddają cześć odkupieni, a Jego łaska nad  wszystkim niech bramę niebios otworzy.