Jakże wspaniałą światłością

Wybrana pieśń została zaimportowana częściowo z metadanych przesłanego pliku. W związku z tym mogą występować pewne nieścisłości do czasu ręcznego sprawdzenia pieśni.

1. Jakże wspaniałą światłością jaśniejesz, Córo królewska, ze szczepu Dawida. Święta Maryjo, wysoko się wznosisz, Ponad aniołów i błogosławionych.

2. Matko przeczysta i nigdy nietknięta, Ty w swoim sercu i łonie dziewiczym. Przygotowałaś mieszkanie dla Boga, Który się z Ciebie, narodził człowiekiem.

3. Usłysz wołanie, proszących o pomoc, Zniszcz pęta grzechu i obdarz radością. Ty, która jesteś poranną jutrzenką, Rozprosz cień nocy i ukaż nam Syna.

4. Uproś Chrystusa, którego wysławia, Wszystko co żyje, zginając kolana. Aby nam pomógł ciemności porzucić, 4, Dając swe światło i pełnię wesela.

5. Udziel nam tego, prosimy Cię Boże, Ojcze i Synu, i Duchu Najświętszy. Ty, który czuwasz nad całym wszechświatem, Rządząc nim z mocą i wielką mądrością.